web 2.0

۸/۱۵/۱۳۸۹

دو زن یکی در کانون توجه بین المللی و دیگری در سکوت !

اما ....

"نسرین ستوده در اعتصاب غذای خشک "
این نوع از اعتصاب بدترین نوع آن است چرا که مجری آن حتی آب هم نمی خورد .
نسرین و سکینه هردون زن هستند و هر دو مورد ظلم واقع شدند از طرف یک حکومت تمامیت خواه .
چرا باید یکی اینقدر در کانون توجه باشد ( که خوب هم هست ) که حتی روسای جمهوری همچون برزیل و فرانسه در مورد او اظهار نظر کنند ولی در مورد دیگری که یک وکیل است و دقیقا برای این ، یعنی دفاع از حق در زندان است و برای اعتراض به این دست به اعتصاب غذا زده است ، چندان توجهی نشود ؟! واقعا چرا ؟!

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم