web 2.0

۹/۱۷/۱۳۸۹

در روز دانشجو شما می توانید اوج احترامی را که برای دانشجویان قائلند مشاهده کنید

از همان ابتدا یعنی همان زمانی که می خواهی وارد دانشگاه شوید با مامور حراست مواجه می شوی که از شما کارت دانشجویی مطالبه می کند ، خوب در نظر اول این شاید چیز مهمی نباشد و بسیار معمولی جلوه کند اما این بیشتر جلب توجه می کند وقتی که هر ده قدم مامور حراستی را می بینید که می خواهد کارت دانشجوئی شما را ببیند .
در حالی که از این امر بسیار کلافه هستید شما قیافه های بسیار نا آشنا و در برخی مواقع آشنا دارای ریش و لباس های سیاهی را می بینید که با دقت تمام همه جا را زیر نظر دارند و آزار دهنده تر از آن اینکه برخی از آنها با وجود اینکه هیچ گونه سمت رسمی نیز ندارند شما را به نشان دادن کارت دانشجویی مجاب می کنند .
از بحث کارت دانشجویی که بگذریم حضور سنگین غیر دانشجویان ، بسته بودن فضای فکری در جایی که همیشه مکانی برای تولید فکر بوده بسیار زننده و آزار دهنده است . اینجا یعنی مکانی که فرهیختگان هر کشور در ان به دور هم جمع می شوند فقط به خاطر کمی مخالفت به کمیته انضباطی فرا خوانده می شوند ، ستاره دار می شوند و حتی به زندان می روند .

اینها تنها بخشی از گرفتاری های دانشجویان بود که نه تنها در روز دانشجو که در تمام سال های تحصیل دانشجویان دگر اندیش را آزار می دهد .

در آخر روز دانشجو مبارک و به امید آزادی ایران و ایرانی

پویانا0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم