web 2.0

۱۰/۲۹/۱۳۸۹

اصلا عکس العمل برای خودسوزی پیش کش ، بابا هر روز کلی آدم داره داخل ایران اعدام میشه !

چطور ما خودمان را با تونس مقایسه می کنیم در حالی هر روز تعداد بسیاری از جوانان و انسان های این مرز و بوم دارند اعدام می شوند و ما از هیچگونه عکس العملی از خود نشان نمی دهیم؟

1 نظرات:

ناشناس گفت...

ما ایرانیان فقط بلدیم از 7000 سال تمدن و وحشیگری اعراب صحبت کنیم ولی اگر به مردم عرب تونس نگاه کنیم بهتر است خجالت بکشیم. ما31 سال به کثیف ترین رژیم دنیا تن دادیم و هر آن کس را که برایمان جانبازی نمود را هم با اتهامات جنایتکارانه ای که رژیم به آنها زد آلودیم و باز بعد از هر اعدام جمعی توسط آخوندها سر راهت بر زمین گذاشتیم. بهتر است خود را تغییر دهیم و دست از بی عملی برداریم.

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم