web 2.0

۱۱/۰۴/۱۳۸۹

نمودار میزان امیدواری مردم ایران به آینده نسبت به زمان


چیزی را که می توان در جامعه ایرانی به خوبی دید این است که اوقاتی مانند زمان حال که در انسداد کامل اجتماعی و سیاسی قرار داریم و بنیاد قدرت تمام توان خود را برای سرکوب دگر اندیشان به کار می برد مردم امید خود را به اینده تقریبا از دست می دهند و درواقع هیچ آینده برای زندگی بهتر را متصور نیستند ! اما اگر ما تاریخ را به درستی مطالعه کنیم به خوبی می توانیم عکس این قضیه را ببینیم .
پس نتیجه ای که می شود از این موضوع گرفت این است که هر وقت ما شانس بیشتری برای پیروزی خود دیدیم آنقدر جوگیر نشویم که بعد ها که در حالت فعلی قرار گرفتیم اینقدر نا امیدانه به آینده نگاه کنیم ! اما در هیچ کدام از حالات نباید امید خود را از دست بدهیم ، چرا که انسان زنده است تا امیدش زنده است !

ممنون
پویانا


0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم