web 2.0

۱۱/۰۶/۱۳۸۹

کافی است بخواهیم تا بشود ...

یادمه زمانی که مدرسه می رفتم ، وقتی حسابی از زور گویی هایی مسئولین مدرسه اعصابم بهم می ریخت و عصبانی می شدم ، با خودم به این فکر می کردم که تعداد ما بچه ها با هم شاید چیزی حدود به ده برابر کل معلم ها و ناظمین مدرسه باشه و اگر ما بخواهیم با هم کاری بکنیم آنها هیچ کاری از دستشون بر نمی آید !
آره فکرم خیلی بچه گانه بود ، اما اون موقع زیاد به آن فکر می کردم !
الان هم با خودم داشتم فکر می کردم اگر یک روز مرد های فقیر بیکار خانواده دار که دیگه رویشون نمیشه به خانه برگردند ، مادر و پدر و همه خوانواده هایی که عزیزشون به ناحق کشته شده ، اون دانشجویی که به خاطر هیچ و پوچ از تحصیل باز مونده ، اون کارگر شرافتمندی که 7 ماه میشه حقوق نگرفته و تازه از کار هم اخراج شده ، اون دگر اندیشی که تنها به خاطر اندیشه متفاوتش مورد ظلم واقع میشه و همه اون هایی که فکر می کنند داره نسبت به آنها ظلم میشه ، این بار نه تنها برای خودشان که برای تمام خواسته دور هم جمع شوند و به دور از هر گونه کینه و نفرت نسبت بهم ، با هم اتحاد داشته باشند و حرکت کنند ، می خواهم بدانم چه کسی که توان مقابله با انها را دارد ؟


ممنون
پویانا

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم