web 2.0

۱۱/۲۳/۱۳۸۹

الجزایری ها با تمام تهدید های موجود امروز به خیابان ها آمدند ، ما نیز 25 بهمن حتما خواهیم آمد

بعد از مردم کشور های مصر و تونس و پیروزی بزرگ آن ملت ها ، مردم کشور های بیشتر دیگری نیز این امید را پیدا کردند که بتوانند از دست دیکتاتور های خود راحت شوند. از جمله الجزایر که امروز با وجود تدابیر شدید امنیتی به خیابان ها آمدند و اعتراض خود را نشان دادند . ما مردم ایران نیز می خواهیم در روز 25 بهمن به خیابان ها بیاییم و هیچ چیز نمی تواتند مانع این عمل ما شود .

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم