web 2.0

۱۲/۱۵/۱۳۸۹

آقایان اصلاح طلب فعلا صرف نمی کنه از موسوی و کروبی حمایت کنید ؟!

جالبه در حالی که تقریبا تمام مجامع بین المللی نسبت به دستگیری موسوی و کروبی واکنش نشان دادند ، اصلاح طلبان حکومتی سکوت مرگباری را در این باره پیشه کردند . و این پایان ماجرا نیست حتی یکی از آنها یعنی آقای مهاجرانی وضعیت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی را نیز مورد تمجید خود قرار داده و متذکر شده که هیچ نقطه خاکستری در آن نمی توان دید !
اما به نظر من این خیلی هم بد نشد ، اصلاح طلبان حکومتی با این کار خود عملا نشان دادند دیگر عضوی از جنبش سبز نیستند چرا که به جای حمایت از دو رهبر این جنبش باز هم خواستار برقراری دیکتاتوری هستند . در نتیجه از این پس اگر اعلامیه ای هم صادر کنند ربطی به جنبش ندارد و فقط به طیف خود آنها بر می گردد .

2 نظرات:

مزدک گفت...

گرگ-های پوستین پوش، آن چنان از دزدان حاکم سخن می‌ رانند که گویی هیچگاه آنها در انجمن ِاین حکومت نبوده-اند و یکباره شراره-های مهر به گوسپندان در دل آنها روشن شده است. آنها دندان-های خشمگین خود را در پوزه بندی، به رنگ ِ چمنزار، پیچیده-اند و کینه-های خود را، به نام دادخواهی، در راه مردمی نهاده-اند که آنها برای براندازی-ی حاکمیت "الله" و ایجاد سامان دادگری در ایران برخاسته-اند.
بر روی آدرس زیر تلنگری بزنید و متن کامل این هشدار را بخوانیــــد. همین

http://hamishak.blogspot.com/2011/03/blog-post.html#links

ناشناس گفت...

مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی
سرنگون باد رژیم ضد بشری آخوندی
زنده باد آزادی، زنده باد ایران

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم