web 2.0

۱/۰۸/۱۳۹۰

کشور هایی که قبلا حتی فکر نمی کردیم بتوانند یک تظاهرات برگزار کنند یا آزاد شدند یا در شرف آزاد شدن هستند آن وقت ما با این همه ادعا ...

کشور هایی که قبلا حتی فکر نمی کردیم بتوانند یک تظاهرات برگزار کنند یا آزاد شدند یا در شرف آزاد شدن هستند آن وقت ما با این همه ادعا تنها کاری که بلد هستیم انجام دهیم دعوا به خاطر عقاید مختلف و حذف همدیگر به خاطر این موضوع در حالی که به دنبال رسیدن به حکومتی آزاد و دموکراتیکی هستیم ! بقیه مردم هم با اینکه از وضعیت موجود اصلا رضایتی ندارد و مدام اینجا و آنجا از آن بد می گویند وقتی موقع عمل می رسند به هزار دلیل خود را کنار می کشند و تنها کاری که می کنند این است که مدام فاز منفی بدهند .

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم