web 2.0

۱/۰۹/۱۳۹۰

"توجه به وضعیت اقتصادی مردم " شاه کلید موفقیت جنبش سبز

مهمترین مشکلی که مردم در حال حاضر با آن مواجه هستند مشکلات اقتصادی است . یعنی فقر ، بیکاری و تمام چیز ها و فساد هایی که به دنبال اینهاست. و متاسفانه جنبش سبز در این چند مدت حضورش در صحنه سیاسی ایران به این موضوع توجه چندانی نشان نداده است و بیشتر فعالیت های خود را معطوف مسائل سیاسی کرده است .که هر چند اگر به آن خواسته ها نیز برسد وضعیت اقتصادی مردم نیز بهبود خواهد یافت اما این موضوع برای عامه مردم قابل درک نبوده و آنها اغلب فکر می کنند این کارهایی که ما انجام می دهیم تنها جنگ قدرت است و چه دلیلی دارد که آنها برای این موضوع هزینه بدهند ؟! اما کاری که ما می توانیم انجام دهیم به نظر من:

1 - توجه ویژه به وضعیت اقتصادی حال حاضر بیشتر مردم از طریق دادن شعار هایی در این زمینه
2 - آگاهی رساندن به مردم که تلاش ما در جنبش سبز جنگ قدرت نیست بلکه ما تلاش می کنیم ایران آزاد شود و در صورت این اتفاق و با توجه به شرایطی که کشور ما دارد مطمئنا ملت وضع بهتری خواهند داشت و محتاج پول هایی همچون یارانه ها نیستند .
3 - حمایت از تشکل های صنفی مانند تشکل های کارگری و تشکل معلمان

و بسیاری کار های دیگر که ما می توانیم در این زمینه انجام دهیم . دوستان از همه شما عزیزان خواهش دارم که به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشیم و فعالیت خود را در این زمینه بیشتر کنیم.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم