web 2.0

۱۲/۱۶/۱۳۸۹

فردا در کنار مادر سهراب و ندا و برای تمام زنان ایرانی خواهیم آمد

فردا روز زن است . زنها از آن افرادی هستند که در این 32 ساله کم ظلم و ستم ندیدند . فردا ما در کنار مادران عزادار خواهیم آمد . فردا ما برای تمام زنان شهید و زنان زندانی خواهیم آمد . اما ما فردا فقط برای زنان نخواهیم آمد بلکه برای پاسداشت انسانیت خواهیم آمد .ما فردا خواهیم آمد که بگوییم پشت سر رهبران سبز و همسرانشان هستیم . ما فردا خواهیم آمد .

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم