web 2.0

۲/۰۲/۱۳۹۰

یکی از مهمترین علل موفق نشدن اپوزوسیون ایران در این 32 ساله بی توجهی آنان به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است

اگر به بیانیه ها ، مقاله ها و حرکت های اپوزوسیون ایران در این سال ها نگاه کنیم ، خواهیم دید بیشترین توجه آنان به مسایل سیاسی است . که هر چند این سخن می تواند درست باشد که در صورت اینکه ایران از لحاظ سیاسی آزاد باشد وضعیت اقتصادی مردم هم رفته رفته بهتر خواهد شد .
اما این سخن برای آن قشر از مردم جامعه که مهمترین مشکلی که با آن دست و پنجه نرم می کند مشکلات اقتصادی است چندان جذابیتی ندارد و بار ها از آن ها می شنویم که می گویند خوب حالا این یکی برود و دیگری بیاید در وضع ما چه تاثیری دارد ؟
از همین رو بوده است که در زمان های اعتصابات صنفی اقشار مختلفی همچون معلمان و کارگران ، گروه های سیاسی چندان توجهی نشان نداده اند و بعد ها انتظار داشته اند که این دسته از مردم در حرکت های بعدی آنان حضور داشته باشند . در حالی که می توانسته اند در همان زمان یعنی اعتراضات و اعتصابات این گروه های صنفی فراخوان های در حمایت از آنها بدهند و این یعنی فرصت سوزی و استفاده نکردن از پتانسیل های موجود .
من از تمام گروه های سیاسی و طرفداران آنها و در کل فعالان مستقل سیاسی و حقوق بشر خواهش دارم اگر برای آینده میهن خودشان نگرانند و خواهان آزادی و پیروزی برای آن می باشند از منازعات بیهوده حذبی که هیچ سودی ندارد و تنها باعث تفرقه است پرهیز کنند و به جای آن به مسائلی همچون وضعیت اقتصادی و معیشتی ملت که هر روز در حال بدتر شدن است بیشنر توجه کنند که توجه ما باعث می شود آنان نیز به این درک برسند که هدف ما نیز چیزی جز هدف آنها که رسیدن به ایرانی بهتر است نیست .

پاینده باشید
پویانا

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم