web 2.0

۲/۳۰/۱۳۹۰

پیشنهادی برای خرداد سبز

دوستان چیزی حدود به 100 روز است که رهبران سبزمان زندانی اند . اسیرانمان در زندان در وضعیت نامناسبی به سر می برند . اعدام ها و حکم های غیر انسانی در حال افزایش است . مردم روز به روز فقیر تر می شوند . آیا نباید کاری کرد ؟ اگر مردم منطقه با آنهمه خشونت حکومت هایشان هنوز ایستادگی می کنند آیا ما نتوانیم ؟ من پیشنهادی برای روز های پیش رو دارم که امیدوارم موثر باشه .
پیشنهاد من این است که از ابتدای خرداد به یاد آن همدلی ها و فعالیت هایی که دو سال پیش قبل از انتخابات انجام می دادیم و همچنین به احترام شهدای و اسیران جنبش دوباره سبز پوش شویم . آیا این کار سختی است ؟ در حال حاضر زندانیان در زندان چه سختی ها که نمی کشند آیا چنین کاری برای ما اینقدر سخت است ؟ که باز هم پیرهن سبز بپوشیم ، روسری و مانتو سبز بپوشیم یا اگر دوست داشته باشیم مانند شهید مختاری که تا آخرین لحظات هم دستبند سبزش را باز نکرد باز هم دست بند ببندیم ! اما در ادامه به کار هایی همچون شعار نویسی و رنگ پاشی در این ایام هم توجه ویژه داشته باشیم . و ضمن اینکار ها خود را برای تظاهرات 22 خرداد آماده کنیم . اگر ما از ابتدای خرداد چنین کار هایی انجام دهیم مطمئنا ضمانت بهتری برای انجام هر چه بهتر تظاهرات 22 خرداد خواهد بود .
خواهش دارم نظرات خودتون را نسبت به این پیشنهاد ارائه کنید تا به جمع بندی مناسبی برسیم .
همراه شو ای عزیز
ممنون

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم