web 2.0

۴/۰۷/۱۳۹۰

من از همین امروز اعلام می کنم : محمد خاتمی دیگر از جنبش سبزی ها نیست !

گفتم " می کنم" و نگفتم "می کنیم" چرا که من تنها یک فرد هستم و نخواستم مثل این حکومت ها و البته برخی گروه های انحصار طلب باشم که مدام بیانیه صادر می کنند آن هم از جانب ملت ! پس من فقط از جانب خود می گویم و با صدای بلند هم می گویم که دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری 8 ساله این رژیم را از جنبش سبز نمی دانم ! چرا ؟؟ خوب بالاخره لازمه اینکه انسان را بشود عضوی از یک دسته و گروه دانست این است که حداقل آن فرد کمی اعتقادات و اهدافش با آن دسته بخواند . حال اگر به برخی از اهداف و اعتقادات جنبش سبز بپردازیم خواهیم دید که آیا آقای خاتمی را می شود عضوی از سبز ها دانست یا خیر ؟
یکی از خواسته های مهم جنبش آزادی زندانیان سیاسی و از جمله رهبران جنبش از زندان و حبس است . آیا آقای خاتمی به عنوان یک فرد بسیار شناخته شده در ایران برای آزادی کسانی که بیشترشان در گذشته از همکارانش در ریاست جمهوری بوده اند کار خاصی انجام داده است ؟ آیا او آن فردی را که روزی شال سبز بر گردنش انداخت یادش رفته است ؟
دومین خواسته مهم جنبش سبز دلجوی از خانواده جانباختگان راه آزادی و محاکمه قاتلین آن عزیزان می باشد. در این مورد چه کار خاصی انجام داده ؟ البته درخواست معذرت خواهی این خانواده ها از رهبر را یادم رفته بود !
سومین و چهارمین خواسته جنبش سبز همانا پایین کشیدن دیکتاتور از مسند قدرت و برگزاری یک رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان های بین المللی است . آیا ایشان کاری جز تعریف و تمجید از رهبر و اصرار بر شرکت در انتخابات غیر آزاد پیش رو انجام می دهند ؟

اینها تنها پاره ای از خواسته های سبز ها و مغایرت آنها با خواسته های آقای خاتمی بود .براستی در چنین شرائطی می توان او را از این گروه یعنی سبز ها دانست ؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم