web 2.0

۴/۲۷/۱۳۹۰

مملکته داریم ؟! بله که داریم ، مملکت دروغ و اعدام و تجاوز و چاقو کشی

بالاخره جواب این سوال هم مشخص شد ! بله که مملکت داریم ! مملکتی که لااقل هر روز می توان از افراد معمولی جامعه تا بالاتری ها تعداد زیادی دروغ شنید . مملکتی که حداقل روزی دو سه نفری در آن اعدام می شوند ( چیزی نیست که ! ) . شما می توانید مطمئن باشید که اگر روزی از خواب بر می خیزید بشنوید که تجاوزی در یکی از گوشه های این مملکت رخ داده است . شما برایتان عادی است اگر روزی در حال قدم زدن در خیابانید به خاطر تصادفی کوچک دعوایی ببنید و بعید است چاقو و قمه و زنجیر هم جزئی از این دعوا نباشد ! چی ؟ شما قوی هستید ؟ از قویترین مرد ایران هم قویتر ؟ در آخر ، در ایران امنیت وجود ندارد حتی برای شما دوست عزیز !

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم