web 2.0

۱۰/۰۴/۱۳۹۰

عزیز غرامت خواه ، لطفا در وحله اول یقه پدر و مادر خودت را بگیر !

بسیار زیباست انسان وارد سایتی مانند بالاترین شود ، و آن گوشه درخواست غرامتی را ببیند با عکس کسانی که خود حالا در حصر و زندانند ! اینکه گفتند اگر دستگیر شوند قیامت می کنیم و نکردند به کنار ، حمایت هم که نمی کنند به کنار ، اما سوال اینجاست مگر اوضاع تغییری کرده ؟ آیا حال ایران آزاد شده است ؟ دادگاه عادلانه ای بر پا شده است ؟ و اما نکته مهمتر مگر انقلابیون به همین چند نفر خلاصه می شوند ، آیا پدر و من و شما و بسیاری از آشنایان ما و یا چه بهتر بگویم همان مردم نبودند این انقلاب را بر پا کردند ؟ اینکه انسان از کاری که کرده خود را به کناری بکشد بسیار حرکت نا پسندی است ! اما باز هم نکته ای دیگر ، مگر حالا مخصوصا این دو عزیز سبز بی هیچ گناهی جز همراهی و حمایت از مردم معترض در حبس به سر نمی برند ؟ آیا به فرض شما دوستان حالا در حال گذرندان محکومیت خود نیستند ؟ آیا با وجود دخیل بودن بسیاری دیگر از چهر ها آوردند عکس این دو عزیز ( با همه انتقاداتی که خود من هم به این دو دارم ) به قول کامنت یکی از دوستان :
"
به نظر من انتخاب عکس موسوی و کروبی برای این موضوع داغ نهایت رذالت است. "
نیست ؟

1 نظرات:

ناشناس گفت...

امجد:
خیلی ها دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است...

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101:1389-10-20-19-25-58&catid=45:nazar-bozorgan

پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103:1389-11-06-21-02-04&catid=52:zohor

تنها دیدار امام خمینی و آیت الله سید علی قاضی و بیان اسراری از جانب ایشان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=68:1389-06-26-12-46-27&catid=52:zohor

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم