web 2.0

۱۱/۱۴/۱۳۹۰

اسم ها ، بلای جان اتحاد اپوزوسیون !
هدف :

تمام آزادی ها برای ایران ،

آبادانی برای ایران ،

بازیابی غرور از دست رفته در تمام زمینه ها برای ایران ،

بازیابی اعتبار از دست رفته در صحنه های جهانی برای ایران ،

اینها و بسیاری دیگر تمام اهداف هر کسی است که می آید و با یک رژیم دیکتاتوری که از نگون بختی و جهل های لحظه ای نشات گرفته مبارزه می کند و دقیقا برای ایران و فقط هم برای ایران. و این همیشه درست خواهد بود و یکسان تا جایی که اسم ها به میان می آیند !

فرقی نمی کند این اسم چه باشد ! 

اصلا کارش درست باشد یا نه ، چه پیشینه ای داشته باشد یا نداشته باشد . اصلا مهم نیست چه می گوید ، اسمش است که حرف می زند نه اینکه چه می گوید ... ! 
کاری که می کند مهم نیست ، آن چه ما دوست داریم به او نسبت دهیم است که اهمیت پیدا می کند . 

وقتی اسم مورد نظرش به میان می آید ، می شود ، حال را بنگر نه قیل و قال را ! اما امان از اینکه اسم مورد نظرش نباشد می شود راننده ای که تنها با دیدن آینه وسط و دیدن پشت رانندگی می کند ! حال به من بگویید آینده این راننده چه می شود ؟ روشن است می شود حال و روز آینده ایران که به راستی به آینده اتحاد ایرانیان وابسته است آن هم به خاطر همین اسم ها !

با خود می اندیشیدم که به فرض حالا اسم ها را حذف کنیم ، و یک ایده برای آینده ریخته و آن را انتشار عمومی دهیم . اگر ایده خوب باشد و فرد دهنده آن هم وابسته به هیچ اسم ( از همان ها که می دانید !) نباشد ، مطمئنا هیچ کس از یک اپوزوسیون واقعی نمی تواند با آن مخالفت کند ! اما آیا در کل هیچ مخالفی پیدا نمی شود ! آهان حالا اینجا جایی است که دشمنان آزادی معلوم می شوند و مزدوران یک حکومت دیکتاتوری ! ( منظور این نیست که هیچ نقدی بر هیچ ایده ای نباشد بلکه این فرضی است تماما ایده آل از یک ایده خوب برای بهبود وضع موجود ) اما امان از وقتی که پای اسم ها به میان بیاید ، اولین نظرات را همین مزدوران داده و در طرفداری از یک اسم ! حالا غذای ما آماده طبخ است چرا که ادامه کار می افتد بین موافقان و مخالفان اسم ها !

این است که می گویم اسم ها ، حتی بدون دخالت خود آنها می شوند بلای جان اپوزوسیون و اینجاست که هدف ها در عمل تغییر کرده و می شود تماما برای اسم مورد نظر هر کس و اینجاست که هدف اصلی در سطح شعاری فریبنده پنهان شده و پایین می اید و در واقع هدف اصلی است که گم شده و بازیچه می شود .

اما حتی فرض حذف اسم ها نیز کار درستی نیست ، چرا که آینده ایران به تمام نیروهایش احتیاج دارد . آنچه نادرست است گم کردن هدف اصلی و فرعیات را جای آن غالب کردن است . و چیزی که نباید فراموش شود این است که جامعه را تنها این اسم ها و طرفدارانشان نیستند که تشکیل داده اند بلکه اکثریت جامعه را مردم عادی و مستقل از هر اسمی اند که تشکیل داده اند ولی به علت نداشتن بلندگو صدایشان از صدای بلند این اسم ها کمتر شنیده می شود .یعنی می شود روزی را ببینیم که همه فقط و فقط ایران برایشان مهم باشد و بس ؟ آیا این رویاست ؟ جواب در دست تک تک ماست !0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم