web 2.0

۱۱/۲۵/۱۳۹۰

پیروزی در تداوم کار است ، نه اینکه فقط هر سال یک بار !

اعتراضات ما مراسمی یادبود نیست که بخواهیم سالی یک بار بر گزار کنیم و بعد برویم به خانه های خود و صبر کنیم تا سال بعد برسد و روز نو و روزی از نو ! بدیهی است که این گونه سنگی را هم نمی توانیم  جا به جا کنیم ، چه رسد به چنین حکومتی ...
بیاید برای تدام کار روزهای متوالی را در نظر بگیریم و هر روز را برای قشر خاصی بگذاریم . روزی برای کارگر ، روزی برای زندانی سیاسی ، روزی برای معلم و کارمند ، روزی برای جوانان و دانشجویان ، روزی برای بیکاران  ... خلاصه اینگونه است که می توان با تدام بخشیدن به کار خود پیروزی را هم دید . امیدوارم پیشنهاد های بر تدام اعتراضات را در شبکه های اجتماعی و اشخاص دارای اعتبار بشنویم

پاینده ایران و ایرتنی
پویانا

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم