web 2.0

۶/۲۱/۱۳۸۹

چرا باید نماد ایران " کوروش بزرگ " با نماد کشوری دیگر " فلسطین" تزیین شود ؟


واقعا درک نمی کنم وهیچ نمی گویم و بسیار متاسفم .
0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم