web 2.0

۵/۰۸/۱۳۹۱

"روز قدس" را به "روز خشم" علیه گرانی و استبداد و نابرابری تبدیل کنیم ...


در روز های اخیر به خوبی  می توان نشانه هایی از برافروخته شدن دوباره آتش زیر خاکستری که همه ما از آن خبر داریم را مشاهده کرد، تحرکاتی که نه در شهر های بزرگ و مراکز استان که در شهرستان های کوچک تر و توسط این مردمان .و این یعنی یک فرصت ! فرصتی که نباید آن را از دست داد و باید از خاکستر دوباره سیمرغ متولد شود .

اگر زمانی مناسب باشد ، چه بهتر از این زمان که مردم آماده هستند ؟

باید روز قدس که هیچ ربطی هم به ما ندارد را به روز خشم علیه تمام سیاست هایی که با گوشت و پوست و استخوانمان تجربه شان می کنیم تبدیل کنیم .

پس تو ای بالاترینی ، تو ای بلاگر ، تو ای ادمین پیج های پرطرفدار شبکه های اجتماعی فیسبوک توئیتر .... حال وقت اتحاد است بین تمام نیرو ها با هر نگرشی که داریم برای هدفی روشن برای آینده ای روشن برای ایران عزیزمان ...

روز خشـــــــــــــم ملــــــــــــــت ایــــــــــــــــران

همراه شو عزیز ....

کین درد مشترک ...

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم