web 2.0

۵/۰۸/۱۳۹۲

مفهوم جدید آزادی ؛ شما آزادید مگر آنجا که بخواهید صحبت از رژیمِ گل و بلبل پهلوی کنید !

اصولا کسانی که به پهلوی های می تازند ، یا توده ای های سابق بر این اند و نوادگان آنها ، یا طرفداران جمهوری اسلامی و آخوندها ! خلاصه تنها ارتجاع سرخ و سیاه همه در کوبیدن این رژیم فخیمه حضور دارند ولاغیر ! یعنی عقلِ بنده ی طرفدار سلطنت و آن دو رضای عزیز محال است به این جا خطور کند کسانی دیگر هم باشند که بخواهند نقد وارد کنند بر آن حکومت ! اصولا بنده ی سلطنت طلب خواهان یک حکومت بسیار آزاد هستم که تمام کسانی که بر آن نقد کنند "لجن پراکن" هستند . برای ما به هیچ وجه افرادی مقدس نیستند فقط شما حق هیچ گونه نقد بر عملکرد آن دو پدر و پسر را نخواهید داشت ! اصلا هر آنکه نقد کند بر پهلوی ها ، لیاقت ندارد ایرانی باشد ! همانطور که در فرمایشات شاه فقید بود "هرکس نمی خواهد گذرنامه اش رابگیرد و از ایران برود " ! بعله ! شما باید الان خر سواری می کردید و مانند عربستان بودید . در واقع اگر رضا شاه گوگولی مگولی ما نبود مُحال بود دقت کنید مُحال بود هیچ فرد دیگری پیدا شود و کاری کند . اگر کسی را کشت حقش بود ! آن همه روزنامه که توقیف شد ، اصلا چه معنی دارد روزنامه بر خلاف خاطر ملوکانه بنویسد ؟ کسی که نقد داشته باشد بر پهلوی ها ، حتی اگر بر خمینی و طرفدارانش هم مانند همان پهلوی ها نقد داشته باشد و اگر بر ارکان همین نظام فعلی هم ، همانگونه نقد داشته باشد مهم نیست ، من که چیزِ دیگری نمی بینم ! شما می بینید ؟ اصولا حتی اگر خشونتی هم بوده مربوط به همان زمان بوده و چون در اکثر جهان اندک حرفی از دموکراسی نبوده پس کار او هم درست ولازم بوده است . اصلا هم مهم نیست و مثلا ما باید بپذیریم که 1400 سال پیش که اعراب مسلمان هم به ایران حمله کردند کارشان درست بوده و هر انسانی که از دمِ تیغ گذرانده اند عیبی نداشته است ، مگر غیر این است که مقتضای زمان بوده است لشکر کشی و کشور گشایی ؟! خلاصه مهم نیست کشورهای دیگر دیکتاتور ها را چه در همان زمان و چه در تاریخشان محاکمه می کنند وضع در این کشور عزیزِ ما برای برخی فرق می کند ..

پ.ن : تنها عزیزان را به مطالعه از تمام منابع و فکر فکر فکر دعوت می کنم !!! به دور از تعصب ها ..

پاینده باشید


0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم