web 2.0

۱۲/۱۱/۱۳۸۹

هیچی نشده ها فقط موسوی و کروبی را گرفته اند !

در تونس جوانی خودش را آتش زد و مردم خشمگین شدند و اعتراض کردند و آنقدر در صحنه ماندند تا پیروز شدند . در مصر و در جوی که بعد از پیروزی مردم تونس به وجود آمده بود مردم به خیابان ها آمدند و آنقدر در میدان تحریر ماندند که دیکتاتور مجبور به کناره گیری شد. در ایران هزاران بلا سر مردم آورده می شود و مردمی هم می گویند در صورت دستگیری رهبرانمان قیامت می کنیم اما فقط هفته ای یک بار !

پ.ن : من به هیج وجه قصد ندارم کاری را که دیروز انجام دادیم را نادیده بگیرم اما با این نوع کار ها به جایی نخواهیم رسید !

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم