web 2.0

۲/۰۹/۱۳۹۰

مردم سوریه می گویند فردا به خیابان ها خواهیم آمد و می آیند ! به همین راحتی ! اما ما چه ...

در سوریه هم می زنند و می برنند و می کشند ، اما با وجود اینکه حدود یک ماه از اعتراضاتشان گذشته اما هنوز هم می آیند !
اما ما چه ؟
درست شبی که می خواهیم فردایش بیاییم حذبی پیدا می شود که از طرف مردم بگوید که خیر مردم ما خواهان تغییر رژیم نیستند می خواهند اصلاح شود ! خوب عده اینگونه دلسرد می شوند .
عده ای دیگر نیز به ما درس تاریخ می دهند از سال 67 از گذشته رهبرانمان . انگار که ما نمی دانیم ! دعوایی دیگر نیز بر سر آن به پا می شود .
عده ای دیگر که سودای حذب خود را در سر می پرورانند ، طوری دیگر آغاز می کنند ، مردم را اشرف نشان می خوانند یا طرفدار رضاشاه دوم !
کاریکاتوری کشیده می شود ، جوکی گفته می شود ، ویدئو یی پخش می شود و درست در شب اتحاد بلوایی برپا می شود !

آن وقت فردای آن روز انتظار داریم همه بیایند !
اما عزیزان ما اگر نتوانیم دموکراسی را در خودمان و در همین فضای مجازی تقویت کنیم ، چگونه می خواهیم برای کشورمان آن را به ارمغان بیاوریم ؟ در میان این دعوا های ما تکلیف خون این جوانان برومندمان و آن قهرمانان دربندمان چه می شود ؟
0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم