web 2.0

۵/۳۰/۱۳۹۰

تنها جهت یاد آوری به برخی : نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

فکر کردم با توجه به نزدیک شدن به جمعه آخر ماه رمضان گفتن این نکته ضرروی باشد . در ضمن برای شب پنجشنبه این هفته ضمن پیشنهاد سوتی که دوستان مطرح کردند ، پشنهاد می کنم با صدای رسا ایران را فریاد بزنیم . و در کنار اینها " سران سبز ایران آزاد باید گردند " " زندانی سیاسی آزاد باید گردد "

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم