web 2.0

۹/۰۱/۱۳۹۰

ای کسانی که ادعای رهبری جنبش مردمی و ادعای محبوبیت دارید ، چرا در این وضعیت بد ، یک فراخوان عمومی نمی دهید ؟

هر وقت که فراخوانی داده می شد و پس از آن تظاهراتی رخ می داد ، بسیاری از اشخاص و گروه ها این حرکت را به  خود نسبت داده و حاصل تلاش های مستمر خود می دانستند . حال سوال این است چرا چند وقتی است و اگر درست بخواهم بگویم از زمان دستگیری دو رهبر سبز دیگر ما هیچ گونه فراخوان و چنین چیزی را از سمت آنان نمی بینیم ؟
مگر ادعای محبوبیت عام ندارید ؟ و ادعای اینکه حتی حرکت های قبلی را نیز شما رهبری می کردید ؟ چگونه است که موسوی و کروبی را که بسیاری از شما ها ادعای این را داشتید که به هیچ  روی طرفداری نداشتند مرتب فراخوان می دادند و حتی در 25 بهمن بعد از یک سکوت طولانی با توجه به پتانسیلی که در خود می دیدند باز فراخوان دادند ؟  آیا اینجا ثابت نمی شود که چقدر برخی ادعای پوچ و بی اساس و غیر منطبق با واقعیت های جامعه ایران دارند ؟ نه نه اشتباه نکنید من طرفدار بی چون و چرای مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی که نیستم هیچ بار ها آنها را مورد انتقاد قرار دادم اما خواستم ضمن یاد از این دو عزیز در بند بگویم این ملت دیگر ملت 33 سال قبل نیستند و بسیار بالنده تر شدند . نمی شود با گفتن مداوم چیزی دروغی بزرگ را به آنها غالب کرد .
اما هدف من از این پیام نق زدن و انتقاد بیهوده نبود . من این پیام را نوشتم تا بگویم مردم مگر ما  مورد ظلم نیستیم ؟ مگر کشور ما را تاراج نمی کنند ؟ مگر ما شهید ندادیم ؟ مگر ما بسیاری را در بند نداریم ؟ پسر چرا اینقدر آسوده ایم ؟ نگاه کنید ... مصر همین روز ها ست که انقلاب دوم خود را جشن بگیرد و سوریه هم به همین ترتیب ... پس تکلیف ما در این معادلات چیست ؟ چرا فرصت ها را نادیده می گیریم ؟

پاینده باد ایران و ایرانی

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم