web 2.0

۹/۱۴/۱۳۹۰

اگه دروغ می گم بگید دروغ می گی !

اگر شما دوستان همین حالا به این لینک آنقدر رای بدهید که بیشتر دیده شود ، حدود حداقل 20000 نفر لینک را خواهند دید  و هر کدام از این افراد خیلی سریع به حداقل 5 نفر نزدیک هستند که این خبر را به آنها بدهند و آن 5 نفر نیز حداقل به 10 نفر دیگر ... این رشته را بگیر تا ببین به چه اعدادی خواهد رسید ! تازه اگر در شبکه های اجتماعی هم منتشر شود که دیگر هیچ ...
حالا واقعا به نظرتان وقت آن نرسیده که بار دیگر ما سکوت خود را بشکنیم ؟ شاید در خانواده شما بی گناه زندانی وجود نداشته باشد
و شما بگویید به من چه ! اما اگر خدای ناکرده روزی خود شما گرفتار شوید باز هم دیگران چنین کنند چه می گویی؟ اگر ما حالا بر نخزیبم  چنین خواهد بود ای عزیز ! به واقع خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی ما در حال حاضر چه می کشند ؟
جواب آن همه خون جوانان وطن را چگونه خواهیم داد ؟
پس بیایید دست در دست هم از همین حالا با هم پیمان ببندیم که نه تنها حالا و برای دو روز آینده که تا آزادی وطن ساکت ننشینیم و قرار نگیریم ....
یادمان نرود که من و تو ما می شود ...
حالا این من ...
ببینم تو چه می کنی !!

0 نظرات:

ارسال یک نظر

خوشحال می شوم نظرتون را راجع به این مطلب بدونم